Beltrum; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 26

Deze brochure laat zien waarom het ruilverkavelingsgebied Beltrum een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Het plan voor de ruilverkaveling van Beltrum I in de Achterhoek uit 1950 liep vooruit op de Ruilverkavelingswet van 1954. Er was namelijk een landschapsplan opgesteld, een instrument dat pas met die wet verplicht zou worden. Het project diende diverse doelen, zowel agrarisch als maatschappelijk. Zo werd ernaar gestreefd om de voornaamste karakteristieken van het bestaande landschap herkenbaar te houden. Voor die tijd een nieuwe werkwijze. Daarnaast was de herontwikkeling van Beltrum I een van de eerste streekverbeteringen in Nederland met als doel om maatschappelijke achterstanden te bestrijden.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners Beltrum (gemeente Berkelland), (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands