Beheer van de rijkscollectie

De Nederlandse Staat is verantwoordelijk voor een omvangrijke collectie roerend erfgoed. Deze brochure laat zien hoe het beheer van de rijkscollectie is geregeld in de Erfgoedwet.

De Rijkscollectie kent veel verschillende beheerders. Het grootste deel van de collectie is ondergebracht bij de verzelfstandigde rijksmusea, die op grond van de Erfgoedwet door de minister van OCW zijn aangewezen om collecties te beheren. Een ander deel wordt beheerd door instellingen, zoals ministeries, colleges van staat, uitvoerende diensten en Nederlandse ambassades en consulaten. De Erfgoedwet regelt de zorg voor de hele rijkscollectie op uniforme wijze. De wet bevat normen die alle betrokken organisaties moeten toepassen bij het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat. Deze brochure licht toe hoe dat in zijn werk gaat.

De Erfgoedwet

De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Hiermee heeft de erfgoedwet implicaties voor de regelgeving op het gebied van (kunst)collecties, archeologie en monumentenzorg. De Erfgoedwet treedt in 2016 in werking.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor collectiebeheerders en musea.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands