Beheer en onderhoud van monumentale begraafplaatsen

Deze brochure geeft aanbevelingen voor het dagelijkse beheer en onderhoud van rijksbeschermde begraafplaatsen.

Deze Gids Cultuurhistorie geeft antwoord op veelgestelde vragen over rijksbeschermde begraafplaatsen. Begraafplaatsen hebben te maken met 4 componenten, vaak in verschillende combinaties: rood (bouwwerken), groen (aanleg, beplanting, inrichting), grijs (grafmonumenten) en blauw (waterpartijen). De vragen en problemen waar men in het dagelijkse onderhoud tegenaan loopt, worden in deze brochure aan de hand van deze 4 componenten toegelicht. De organisatorische, juridische en financiële problematiek is apart belicht.

Tijdsbeeld

In de laatste decennia van de twintigste eeuw is de aandacht voor monumentale begraafplaatsen gegroeid. Dit heeft ertoe geleid dat een flink aantal begraafplaatsen of onderdelen daarvan als rijksmonument zijn beschermd. Die bescherming heeft echter niet tot doel een begraafplaats als relict uit het verleden te conserveren, maar juist om het tijdsbeeld zo goed mogelijk in stand te houden en aan huidige generaties te laten zien hoe er ooit met de dood werd omgegaan. Het aantal rijksbeschermde monumenten op begraafplaatsen bedraagt op dit moment zo’n 1150. Die monumenten liggen, geheel of gedeeltelijk, op 550 begraafplaatsen of kerkhoven.

Voor wie

Deze brochure is niet alleen bedoeld voor beheerders en eigenaren van begraafplaatsen, maar ook voor andere geïnteresseerden die meer willen weten over de bescherming van funerair erfgoed.

Colofon

Brochure Cultuurhistorie 6
Tekst: Ypie Attema, Leon Bok en Conradine de Reus
ISSN: 1566-7057
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005