Beekdalen en archeologie
Auteur(s): 
Jaar: 
Mediatype: 

Archeologisch erfgoed in beekdalen wordt bedreigd door grootschalig grondverzet en uitbreiding van bebouwing. Deze gids geeft aanbevelingen om zuinig met deze overblijfselen om te gaan.

Daarnaast licht deze Gids Cultuurhistorie toe welke resten er in beekdalen kunnen worden aangetroffen. Ook laat de brochure stap voor stap zien hoe het archeologisch onderzoek in beekdalen in zijn werk gaat; van bureauonderzoek, het maken van verwachtingskaarten tot het verrichten van veldwerk. Het archeologisch onderzoek naar beekdalen staat nog in de kinderschoenen. Er zijn weleens wat toevalsvondsten gedaan, maar er was tot voor kort geen aanleiding voor nader onderzoek. In de laatste jaren zijn archeologen zich er meer van bewust geworden dat het archeologisch erfgoed van beekdalen bijzonder en waardevol is.

Andere overblijfselen

Omdat mensen beekdalen op een andere wijze gebruikten dan de hoger gelegen en droge gronden, liggen er ook andere overblijfselen. Denk aan de restanten van infrastructuur zoals bruggen en wegen. Maar ook voorwerpen uit de jacht en visvangst, zoals fuiken, visweren en eendenkooien. Soms werd afval in beekdalen gestort of werden stenen en metalen voorwerpen achtergelaten als onderdeel van een ritueel.

Voor wie

Deze brochure is voor archeologische professionals, beleidsmakers ruimtelijke ordening bij overheden en natuurbeschermende instanties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Colofon

Gids Cultuurhistorie 12
Tekst: Eelco Rensink
ISSN: 1569-7614
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008