Baksteenmetselwerk: scheuren en herstel

Bij historische baksteenconstructies komen verschillende vormen van schade voor. Deze technische brochure gaat in op de bouwtechnische en constructieve oorzaken en op de mogelijkheden tot herstel.

De eerste stap is altijd om te onderzoeken wat de schade heeft veroorzaakt. Alleen met die informatie kan een passende maatregel worden gekozen. Scheurvorming heeft vaak een constructieve oorzaak, maar het kan ook het gevolg zijn van bouw- of materiaaltechnische problemen. In deze brochure komen de bouwtechnische en constructieve schadeveroorzakers aan bod en enkele methoden om deze schade te herstellen. Een andere brochure Baksteenmetselwerk: aantasting en herstel gaat specifiek in op de materiaaltechnische aspecten.

Deskundig advies

Scheurvorming is een veelvoorkomend probleem, maar ook afpoederen, afschilferen en afbrokkelen van baksteen en mortel treden bij historisch metselwerk regelmatig op. Bij het herstel van een historische baksteenconstructie moet altijd een deskundige worden ingeschakeld. Overdadig ingrijpen is immers net zo ongewenst als verwaarlozing. De snelheid waarmee de schade zich ontwikkelt en het risico van vervolgschade zijn het meest richtinggevend bij de keuze of er wel of niet moet worden ingegrepen.

Voor wie
Deze technische brochure is bestemd voor restauratieprofessionals en monumenteigenaren die te maken hebben met de restauratie van historische gevels.

Colofon
Brochure Techniek 4
Auteurs: Matth van Rooden, Jos van Rooden en Michiel van Hunen
Redactie: Klaas Boeder, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Mariël Kok, Cor van Kooten, Renate Pekaar, Dirk Snoodijk en Daniëlle Takens
ISSN 1569-7606
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009