Attract and Connect Population decline and the heritage in Europe

Dit is de Engelstalige variant van de publicatie 'Werven en verbinden Krimp en erfgoed in Europa' en laat Europese voorbeelden zien van erfgoed in krimpgebieden en belicht de manieren waarop met krimpproblematiek kan worden omgegaan.

Dit boek laat de relatie tussen krimp en erfgoed zien en benoemt de kansen die erfgoed voor krimpregio’s kan bieden. Landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland kampen al langer met krimp dan Nederland. Dat heeft bijna altijd te maken met het vertrek van grote industrie- of mijnbouwcomplexen, of met de leegloop van het platteland door de uitstoot van arbeidskrachten uit de landbouw. Die geschiedenis is terug te zien in het erfgoed. Het gaat vaak om voormalige industriële complexen en de bijbehorende arbeiderswijken, of om leegstaande dorps- en plattelandswoningen met dorpsvoorzieningen zoals winkels, postkantoren en scholen.

Lege gebouwen

Krimp raakt niet alleen de leefbaarheid van een plek, het raakt ook het erfgoed. Als mensen en bedrijven wegtrekken, blijven lege gebouwen achter. Dat kan leiden tot verloedering, onveilige situaties en een groeiend gevoel van onbehagen. Daarnaast komen ook monumentale gebouwen leeg te staan. Een lastig probleem, want hoe behoud je een gebouw zonder gebruikers?

Voor wie

Deze publicatie is voor geïnteresseerden die te maken hebben met erfgoed in krimpgebieden. Deze uitgave is een verkorte publieksversie van het rapport Krimp en erfgoed in Noordwest-Europa (Nederlandstalig).

Colofon

Redactie: Peter Paul Witsen
Auteurs: Annemarie de Graaf, Gert-Jan Hospers, Mélanie Péro, Hans Renes, Eva Stegmeijer, Frank Strolenberg
ISBN: 9789057992285
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014