Atlas van Nederland in het Holoceen

Deze atlas schetst een beeld van de landschapsontwikkeling van Nederland in het holoceen en laat zien welke rol de mens heeft gespeeld in de vorming van het landschap.

Het Nederlandse landschap is sinds het einde van de laatste ijstijd, 11.700 jaar geleden, voortdurend veranderd. Waar we nu rondlopen was ooit een koude poolwoestijn, een rivierdelta of een ondiepe zee. Het einde van de laatste ijstijd markeerde het begin van een nieuwe geologische periode, het Holoceen – de relatief warme periode waarin wij nog steeds leven. De elf paleogeografische kaarten uit deze atlas maken inzichtelijk hoe het Nederlandse landschap er gedurende de laatste 11.700 jaar heeft uitgezien. De kaarten zijn aangevuld met archeologische en historische informatie.

Tienduizenden grondboringen

Deze reconstructie is gebaseerd op de analyse en interpretatie van tienduizenden grondboringen, onderzoek naar de vorming en ouderdom van geologische afzettingen in de bodem en archeologische informatie. De kaarten tonen het verloop van natuurlijke processen zoals de relatieve stijging van de zeespiegel, de veranderende loop van de rivieren en de vorming van grote veenvlaktes. Deze natuurlijke ontwikkelingen – samen met de manier waarop de mens in het landschap heeft ingegrepen – maken duidelijk hoe het Nederlandse landschap van gedaante is veranderd en langzaam de vorm heeft gekregen zoals we die nu kennen.

Voor wie

Deze atlas is voor de archeologische professional en anderen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van het Nederlandse landschap.

Colofon

Auteurs: Jos Bazelmans, Michiel van der Meulen, Henk Weerts en Peter Vos
ISBN: 9789-03-513-639-7
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Prometheus, 2012