Atlas van de verstedelijking in Nederland

Deze atlas brengt 1000 jaar stedenbouw in Nederland in beeld en laat zien hoe Nederlandse steden zich hebben ontwikkeld.

Nederland is een stedenland. In de loop van tien eeuwen ontstond een dicht patroon van kleine, grote, oude en nieuwe steden. Aan de hand van foto’s, schilderijen en nieuw getekende kaartreeksen worden in deze atlas groei en krimp van de Nederlandse steden inzichtelijk gemaakt. Ook komen actuele thema’s aan bod, waaronder herbestemming, wederopbouw en de ontwikkeling van binnensteden en stadsranden.

Er is ook een Engelse versie.

Uitbreidingen en nieuwe steden

In de middeleeuwen werden tientallen steden gebouwd, de meeste aan waterwegen. Toen de Republiek in de Gouden Eeuw uitgroeide tot een wereldmacht, vonden grote uitbreidingen plaats in Amsterdam, Leiden en Rotterdam. Na een periode van krimp in de 18e eeuw deed de industrialisatie vanaf 1850 een deel van de oude steden weer opbloeien. Dit leidde niet alleen tot enorme stadsuitbreidingen, maar ook tot nieuwe steden. Industriële centra als Tilburg en Hengelo en woonsteden als Apeldoorn en Hilversum ontstonden langs het nieuwe spoorwegnet. Onder regie van de Rijksoverheid verrezen in de 20e eeuw ook nieuwe steden, bijvoorbeeld Almere, Emmen en Zoetermeer. De naoorlogse welvaartsstaat zorgde ervoor dat snelwegen, woonwijken en bedrijventerreinen in hoog tempo werden uitgerold over Nederland.

Voor wie

Dit boek is voor erfgoedprofessionals, architectuurhistorici en anderen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de Nederlandse stedenbouw door de eeuwen heen.

Colofon

Redactie: Reinout Rutte en Jaap Evert Abrahamse
ISBN: 9789068686159
© TOTH, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014