Archeologische verhalen over het landschap van de Regte Heide (gemeente Goirle)

Het landschap van de Regte Heide herbergt een rijk bodemarchief. In deze publicatie wordt het archeologische verhaal van dit natuurgebied verteld.

De indeling van dit rapport is zoals een wandeling: kuierend vanaf het Riels Hoefke tot aan de grafheuvel Pape Moerke wordt op zes plaatsen stilgestaan bij het (vaak onzichtbare) verleden. Met een beetje verbeeldingskracht van de wandelaar, aangevuld met het beeld- en kaartmateriaal in dit rapport, komt de bijzondere geschiedenis van dit heidelandschap wat dichterbij.

Veldexcursie vastgelegd

In 2008 verzorgden medewerkers van de Rijksdienst een cursus archeologie voor medewerkers van de Dienst Landelijk Gebied (DLG). In dat kader werd een veldexcursie begeleid, waarbij op verschillende plekken op de Regte Heide (gemeente Goirle) verhalen over cultuurhistorie, onderhoud en beheer zijn verteld. Het landschap van de Regte Heide herbergt allerlei archeologische bijzonderheden. Zo is zijn de grafheuvels uit de midden-bronstijd bijzonder fraai gelegen in het open heidelandschap. Op verzoek van Brabants Landschap is in deze rapportage het vertelde over het archeologisch erfgoed vastgelegd. Op die manier kunnen meer mensen kennis nemen van de verhalen die er over de Regte Heide te vertellen zijn.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen en anderen die zich bezighouden met de archeologie van Noord-Brabant.

Colofon

Beknopte Reportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 10
Redactie: Liesbeth Theunissen en Jan-Willem de Kort
ISBN: 978-9 0-57 99-125-7
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008

Taal

Nederlands