Archeologische rijksmonumenten: informatie voor eigenaren, beheerders en gebruikers

Om werkzaamheden uit te voeren op archeologisch erfgoed is een vergunning nodig. Eigenaren kunnen ook een subsidie aanvragen om hun monument te onderhouden.

Om te zorgen dat de kwaliteit van archeologische resten niet achteruitgaat, mag de conditie van de grond waarin ze liggen niet verslechteren. Door graafwerkzaamheden, bebouwing, lage grondwaterstanden of sterke beworteling van riet, planten en bomen kan een archeologisch monument worden beschadigd. Voor werkzaamheden die een archeologisch monument kunnen aantasten is dan ook een vergunning nodig. In deze brochure staat beschreven hoe een vergunningaanvraag in zijn werk gaat, welke stappen te nemen en welke beoordelingscriteria er worden gebruikt. De eigenaar van een archeologisch monument kan ook subsidie aanvragen. De overheid heeft hiervoor de subsidieregeling Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in het leven geroepen. Deze komt eigenaren financieel tegemoet bij het onderhoud van hun archeologische rijksmonument.

Bodem als archief

Archeologische resten zijn een belangrijke informatiebron over het verleden. De bodem kan ons vertellen hoe mensen voor de komst van de Romeinen leefden en werkten. In die zin is de bodem een archief. Archeologische vindplaatsen worden beschermd om de daarin besloten informatie te bewaren voor toekomstige generaties. De archeoloog van nu haalt veel meer informatie uit de bodem dan zijn vakgenoot van vijftig jaar terug. Daarom laten overheden en archeologen het bodemarchief het liefst intact.

Voor wie

Deze brochure is bestemd is voor eigenaren, beheerders en gebruikers van archeologische rijksmonumenten.

Colofon

Redactie: Eelco Beukers, Gemmeke van Kempen
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed