Archeologische kennisbronnen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed biedt diverse kennisbronnen en informatie aan om de gemeentelijke archeologische monumentenzorg te ondersteunen. In deze brochure zijn ze op een rij gezet.

Deze kennisbronnen zijn terug te vinden op de website www.archeologieinnederland.nl. Hier staan dossiers die onder meer ingaan op preventie en handhaving, de kracht van vrijwilligers, archeologie en de omgevingsvergunning en de effecten van landbouw op archeologie. Daarnaast is kaartmateriaal ontwikkeld waar gemeenten hun voordeel mee kunnen doen, zoals de archeologische landschappenkaart, de verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied, zettingskaarten en paleogeografische kaarten. Op de website www.erfgoedenruimte.nl staan praktische tools voor gemeenten om erfgoed – in bredere context dan alleen archeologie – een plek in ruimtelijke ordening te geven.

Heldere keuzes

Kennis is van belang voor een zorgvuldige besluitvorming over de omgang met archeologische waarden binnen de ruimtelijke ordening. Door slim gebruik te maken bestaande bronnen kan tijdwinst worden geboekt en kunnen gemeenten heldere keuzes maken over welk archeologisch erfgoed beschermd moet te worden.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor archeologische professionals, beleidsmedewerkers en RO-professionals.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands