Archeologisch onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt – St. Geertruid; de resultaten van 2011, 2012 en 2013

Op grond van dit en toekomstig veldonderzoek rond de vuursteenmijnen in het Limburgse Rijckholt – St. Geertruid worden aanbevelingen gedaan over de bescherming van deze gebieden.

De vuursteenmijnen in Rijckholt – St. Geertruid (gem. Eijsden-Magraten) behoren tot de oudste zichtbare archeologische monumenten in Nederland. Ze bestaan uit een ingenieus ondergronds stelsel van gangen en schachten, dat tussen ca. 4300 en 3400/2600 v.Chr. in gebruik is geweest voor de winning van vuursteen. De kennis over deze vuursteenmijnen is omvangrijk. Over de omgeving van de mijnen is echter weinig bekend. Om deze lacune te vullen voert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een veldonderzoek uit. Het project is gestart in 2008 en duurde tot en met 2013.

Twee doelstellingen

Het project valt uiteen in twee doelstellingen: de eerste is een archeologische waardestelling van de omgeving van de vuursteenmijn. De tweede doelstelling is het ontwikkelen van methoden en technieken die het mogelijk maken om op grond van oppervlaktevondsten, geofysisch onderzoek, archeologische gegevens uit booronderzoek en de opbouw van de ondergrond uitspraken te doen over activiteiten die zijn uitgevoerd in de omgeving van het mijncomplex.

Zie ook de onderzoeksresultaten van 2008, 2009 en 2010

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van Limburg.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 250
Auteurs: O. Brinkkemper, A.C. Bruinink, J. Deeben (†), B. Guralnik, P. Hoebe, H. Huisman, J.W. de Kort, F. Laarman, M. van Meirvenne, J. Orbons, B. van Os, V. van Parys, J. Schreurs, L. Theunissen, J. Verhegge, A. Versendaal & J. Wallinga
Redactie: J. Schreurs & J.W. de Kort
ISBN/EAN: 9789057993022
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2018

Taal

Nederlands