Archeologisch booronderzoek op het historische kerkhof van de dorpswierde Bellingeweer (gemeente Winsum).

Dit wetenschappelijke rapport is de neerslag van het booronderzoek op de dorpswierde Bellingeweer, gemeente Winsum.

Doel van het onderzoek was om de aantasting van de wierde door de bouw en sloop van de kerk en het eeuwenlange gebruik van het terrein als kerkhof te bepalen. Het onderzoek kwam voort uit de vraag van omwonenden of het in 1979 formeel gesloten kerkhof weer voor begravingen kan worden opengesteld. De conclusie van het onderzoek is dat er, behoudens enkele voorwaarden in gebruik, vanuit de archeologische monumentenzorg geen bezwaren zijn om op het kerkhof opnieuw in gebruik te nemen.

Colofon

Reek: Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) nr. 31
Auteurs: J. van Doesburg, M. van der Heiden, J. Stöver en F. Laarman
ISBN/EAN: 978-90-5799-314-5
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019

Taal

Nederlands