Archeologisch booronderzoek in Kelmond Beekerveld (gemeente Beek)

In juli 2013 voerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een archeologisch booronderzoek uit bij Kelmond in Limburg. De resultaten geven aanleiding tot vervolgonderzoek.

Het ging om booronderzoek ter plaatse van een nederzetting uit de Lineaire Bandkeramiek: een archeologische cultuur uit het Vroeg-neolithicum in Centraal-Europa. Dit onderzoek was een vervolg op een waarderend proefsleuvenonderzoek van de Rijksdienst uit 2005 op hetzelfde perceel. Tijdens dit eerste onderzoek kwamen niet alleen grondsporen van huisplattegronden, maar ook een dubbele gracht uit de Lineaire Bandkeramiek aan het licht. Het booronderzoek uit 2013 had tot doel om de voortzetting (lengte, oriëntatie) van de dubbele gracht buiten het eerder opgegraven deel vast te stellen, maar kon helaas geen uitsluitsel bieden.

Aanwijzingen

Wel is uit de bodemsamenstelling op te maken dat er op bepaalde locaties in de vulling van de gracht is geboord. Ook zijn er aardewerk en vuurstenen artefacten uit de periode van de Lineaire Bandkeramiek aangetroffen die aanwijzingen bieden voor vervolgonderzoek. Op basis van het booronderzoek wordt aanbevolen om gravend onderzoek uit te voeren om definitief uitsluitsel te krijgen over de exacte afmetingen van de dubbele gracht.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in archeologie van Limburg.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 24
Auteurs: E. Rensink en J.W. de Kort
Redactie: E. Rensink
ISBN/EAN: 9789057992445
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands