Apeldoorn Kerschoten; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 13

Deze brochure licht toe waarom Apeldoorn Kerschoten een van de aangewezen 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Scandinavisch voorbeeld

De uitbreidingswijk Kerschoten verrees vanaf 1958 aan de noordkant van de stad, aansluitend op de villawijk De Parken. Als laatste onderdeel van het oorspronkelijke plan kwamen daar in 1972 de vier woontorens in het centrale park bij. Het ontwerp van de wijk is van David Zuiderhoek die zich liet inspireren door naoorlogse stadsuitbreidingen in Zweden en Denemarken. De wijk is van groot belang omdat het binnen het werk van Zuiderhoek de enige totale wijk naar Scandinavisch voorbeeld is.

Voor wie

Deze brochure is voor bewoners van Apeldoorn Kerschoten, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014