Advies in beeld: waar de praktijk om vraagt
Mediatype: 

Hoe kom je samen tot duurzame en verantwoorde oplossingen voor gebouwd en archeologisch erfgoed? In deze brochure worden 21 succesvolle cases beschreven.

De transformatie van monumentale gebouwen is een actuele opgave. In deze publicatie worden 21 voorbeelden gegeven van recente veranderingen van beschermde gebouwen en complexen. Veranderingen waarbij eigenaren, gebruikers, architecten en overheden hedendaagse wensen voor gebruik hebben gerealiseerd met respect voor cultuurhistorische waarden. De Rijksdienst gaf advies over de plannen en de uitvoering. Zowel over inhoudelijke aspecten als over de (soms complexe) processen. Deze cases, beschreven door adviseurs uit de regio-afdelingen van de dienst, geven inzicht in de vraagstukken waar het veld van onroerend erfgoed voor staat. Ze dienen ook als inspiratie voor beleidsmakers en monumenteigenaren die met vergelijkbare opgaven te maken hebben.

Eigentijds gebruik van erfgoed

In Nederland zijn we trots op onze rijksmonumenten. Daarom zetten we ons in om deze waardevolle gebouwen en archeologische terreinen in stand te houden. Omdat ook erfgoed een eigentijds gebruik nodig heeft, denkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed mee hoe monumenten – met behoud van kwaliteit – kunnen veranderen. Het is allereerst aan de eigenaar om te zorgen voor zijn monument. De gemeente, meestal bevoegd gezag, speelt daarbij een belangrijke rol. De Rijksdienst adviseert beiden bij ingrijpende veranderingen van beschermde gebouwen. Als het om archeologische rijksmonumenten gaat, verleent de dienst zelf vergunningen.

Voor wie

Deze publicatie is bedoeld voor eigenaren en beheerders van monumenten, erfgoedprofessionals en overheden.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013