Aarde op de terp

De Rapportage Archeologische Monumentenzorg beschrijft de resultaten van het veldonderzoek op het archeologisch rijksmonument Tjessens bij Waaxens in de gemeente Dongeradeel, uitgevoerd tussen 2013 en 2015.

Het onderzoek komt voort uit het project TOPsites van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat zich richt op het in kaart brengen van degradatie en aantasting van verschillende typen wettelijk beschermde archeologische monumenten.

Booronderzoek en veldkartering

Tjessens is een van rijkswege beschermd archeologisch monument. Het terrein bestaat uit een (dorps-)terp met daarin resten van een stins en de latere state Tjessens. De resten van de terp en state waren tot voor kort vanwege de aanwezigheid van overigens deels verlande watergangen – waarschijnlijk voormalige grachten – nog in het terrein herkenbaar, evenals de toegangsweg tot het stateterrein. Een deel van het gebruik van het terrein wordt omgezet van grasland naar akkerland. Het andere deel is al als akkerland in gebruik. De vraag is wat de effecten van deze omzetting zijn en wat dit betekent voor de fysieke kwaliteit van het monument.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, aardwetenschappers, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 240
Aarde op de terp - Booronderzoek en veldkartering op de terp Tjessens (gemeente Waaxens) in het kader van ophoging
Tekst: M. van der Heiden, J. van Doesburg & J. Stöver
Illustraties: M. van der Heiden (RCE) & M. Haars (BCL–Archaeological Support)
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands