Aandachtspunten bij onderzoek naar herbestemming
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Deze brochure geeft aanbevelingen voor eigenaren van monumentale gebouwen die onderzoek willen doen naar de mogelijkheden van herbestemming.

Zo is de formulering van de juiste onderzoeksvraag van belang, maar ook het vaststellen van randvoorwaarden en aspecten die in het onderzoek aan bod moeten. Voor eigenaren en beheerders van monumentale gebouwen is het zinvol om zicht te krijgen op de spelers in het veld die de herbestemming van hun pand tot een goed einde kunnen brengen. Tot slot geeft de brochure aanbevelingen voor de selectie van een geschikt onderzoeksbureau.

Maatwerk

Herbestemmingen zijn complexe trajecten met een lange aanlooptijd. De herbestemming van een monument is maatwerk; voordat het gebouw een nieuwe functie krijgt, moet het eerst duidelijk worden welke mogelijkheden er zijn. Daarom is het belangrijk om gericht onderzoek uit te laten voeren. De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten geeft de aanvrager dan ook veel vrijheid om dit onderzoek naar eigen inzicht in te richten.

Lees ook het informatieblad Subsidieregeling herbestemming monumenten

Voor wie

Deze brochure is voor eigenaren en beheerders van monumentale panden die de mogelijkheden tot herbestemming willen onderzoeken.

Colofon

Tekst: Machteld Linssen en Roos van Oss
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014