A Mosaic of Habitation at Zeewijk (the Netherlands)

Uit nieuw onderzoek blijkt dat Zeewijk in het laat-neolithicum een uitgestrekte nederzettingslocatie was waar het gehele jaar werd gewoond. 

Al in 1993 ontdekten opgravers in Zeewijk-Oost onder meer een houten bekapte staander. Het bleek dat deze staander onderdeel uitmaakte van een opmerkelijk grote structuur, met een lengte van 22 en een breedte van 7 meter. In Zeewijk-West werden paalsporen  gevonden. Daarin werden 5 mogelijke (huis)plattegronden herkend. Op basis van deze resultaten werd Zeewijk bestempeld als een grote, residentiële nederzetting. In dit Nederlands Archeologisch Rapport (NAR) zijn de resultaten gebundeld van aanvullend onderzoek naar deze nederzetting.

Odyssee project

In de twintigste eeuw zijn een groot aantal opgravingen uitgevoerd. Zo groot, dat het lang niet altijd mogelijk was om de resultaten te analyseren en te publiceren. Met de start van het Odyssee project ‘Het openen van de laatneolithische schatkist van Noord-Holland’ is begonnen met de uitwerking van de vindplaats Zeewijk, vernoemd naar de nabijgelegen boerderij van de eerste bewoners van de Groetpolder. Op deze locatie vonden in 1992, 1993 en 1994 opgravingscampagnes plaats.

Deze publicatie is alleen beschikbaar in het Engels en bevat een Nederlandstalige samenvatting.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van Noord-Holland.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten 47
Redactie: E.M. Theunissen, O. Brinkkemper, R.C.G.M. Lauwerier, B.I. Smit en I.M.M. van der Jagt
Auteurs: S.M. Beckerman, D.C. Brinkhuizen, O. Brinkkemper, V. García-Díaz, J.P. Kleijne, L. Kubiak-Martens, G.R. Nobles, T.F.M. Oudemans, B.I. Smit, E.M. Theunissen, M. van den Hof, I.M.M. van der Jagt, A.L. van Gijn, J.T. Zeiler, R.C.G.M. Lauwerier, J.H.M. Peeters & D.C.M. Raemaekers
ISBN/EAN: 9789057992292
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014