A Matter of Life and Death at Mienakker (the Netherlands)

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de Nederzetting Mienakker geen tijdelijk jachtkamp was zoals eerder werd verondersteld. Op deze locatie is in het late neolithicum jarenlang permanent gewoond.

Tijdens de opgraving uit 1990 zijn onder andere twee huisplattegronden herkend. De nederzetting Mienakker werd destijds aangemerkt als een tijdelijk jachtkamp, een tegenhanger van de meer vaste woonplekken zoals Aartswoud, Kolhorn en Zeewijk. Uit dit nieuwe onderzoek waarin de vondsten uit 1990 opnieuw tegen het licht zijn gehouden, blijkt echter dat het hier gaat om een locatie waar het gehele jaar door is gewoond, en waar allerlei, zeer verschillende activiteiten zijn uitgevoerd. De nederzetting was in gebruik tussen 2880 en 2480 v.Chr.

Odyssee project

In de twintigste eeuw zijn een groot aantal opgravingen uitgevoerd. Zo groot, dat het lang niet altijd mogelijk was om alle resultaten te analyseren en te publiceren. Mienakker is het tweede deelproject van het Odyssee project ‘Het openen van de laatneolithische schatkist van Noord-Holland’. De vondsten van de opgraving aldaar in 1990 zijn tijdens die project opnieuw onderzocht. Door de nauwe samenwerking van allerlei specialisten kwam er een nieuwe interpretatie tot stand waardoor de vindplaats een totaal andere betekenis krijgt.

Deze publicatie is alleen beschikbaar in het Engels en bevat een Nederlandstalige samenvatting.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is gericht op archeologen en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van de steentijd, in Nederland en daarbuiten.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten 045
Redacteuren: J.P. Kleijne, O. Brinkkemper,  E.M. Theunissen, R.C.G.M. Lauwerier, B.I. Smit.
Auteurs: S.M. Beckerman, D.C. Brinkhuizen, V. García-Díaz, L. Kubiak-Martens, G.R. Nobles, T.F.M. Oudemans, E. Plomp, M. van den Hof, H.J.T. Weerts & J.T. Zeiler, J.H.M. Peeters, A.L. van Gijn & D.C.M. Raemaekers
ISBN/EAN: 9789057992148
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013

Taal

Engels