Shared Heritage in Museums in South Africa: Opportunities for Collaboration
Vakgebied: 
Mediatype: 

In de zomer van 2015 reisde een team Nederlandse museumprofessionals af naar Zuid-Afrika voor een verkenningsmissie. In deze Engelstalige publicatie wordt verslag gedaan.

De studiereis had als doel om Zuid-Afrikaanse en Nederlandse experts bijeen te brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen over museale collecties en huismusea. Daarnaast is een overzicht gemaakt van de collecties en interieurs – in het bijzonder het gedeelde erfgoed –, de staat van onderhoud en de behoeften van de Zuid-Afrikaanse experts bij de ondersteuning van de instandhouding van de collecties. Tijdens de verkenningsmissie werden collectiebeherende instellingen bezocht in onder meer Pretoria, Johannesburg en Kaapstad en organiseerde de Nederlandse ambassade een expertmeeting. Deze verkenningsmissie is uitgevoerd in het kader van het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Koloniaal verleden

Uit deze kennisuitwisseling blijkt onder meer dat er een grote behoefte is om het verhaal van het kolonialisme te vertellen; een geschiedenis die nu niet per definitie ondersteund wordt door de collecties en objecten die Zuid-Afrikaanse instellingen beheren. Het is van belang om hierover in gesprek te gaan om scherp te krijgen welk erfgoed kan getuigen van dit turbulente verleden en hoe internationale samenwerking kan bijdragen om deze geschiedenis levend te houden.

Dit verslag is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor wie

Dit rapport is bestemd voor collectiebeheerders, curators en restauratoren in binnen- en buitenland, die geïnteresseerd zijn in ons gedeeld cultureel erfgoed.

Colofon

Tekst: H.G. Schuit, D. Bull, M. Holtrop
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Engels