Koren op de molen: archeologisch onderzoek naar de korenmolen De Nachtegaal, Middenbeemster

Vlakbij deze molen zijn resten van een 17e-eeuwse voorganger aangetroffen. Uit deze opgraving blijkt dat archeologisch onderzoek op molenlocaties een schat aan informatie oplevert.

Deze publicatie bundelt de resultaten van de in december 2012 uitgevoerde opgraving op de locatie van molen de Nachtegaal in Middenbeemster. Van De Nachtegaal zijn verschillende funderingsresten opgegraven. Ook zijn er aanwijzingen gevonden dat vlakbij deze achtkantige molen een zeventiende-eeuwse voorganger stond. Er zijn enkele bouwsporen en verschillende kuilen met dierskeletten en stukken van molenstenen aangetroffen.

Niet vanzelfsprekend

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) laat zien dat het zinvol is om op terreinen van monumentale molens archeologisch onderzoek uit te voeren. Aangezien de met deze werkzaamheden samenhangende bodemingrepen meestal binnen de gemeentelijke vrijstellingsrichtlijnen archeologie vallen, is dit soort onderzoek niet altijd vanzelfsprekend. Toch is het de moeite waard. Archeologisch onderzoek levert informatie op over de opbouw, constructie en datering van de bestaande molen, maar er kunnen ook oudere sporen en structuren tevoorschijn komen.

Voor wie

Dit rapport is bestemd voor archeologen, de gemeente Middenbeemster en daarnaast voor andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie van Noord-Holland.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 233
Auteurs: J. van Doesburg, M. van der Heiden & G. Troost
Met bijdragen van: E. Jansma, F. Laarman, S. Lange (BIAX Consult), J. van Dam, W. Pfeiffer & V. Lobregt
ISBN/EAN: 9789057992582
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands