Onderzoek met uitzicht. Karterend booronderzoek in de Lionserpolder, gemeente Leeuwarden

In de Lionserpolder (Leeuwarden) is op twee locaties karterend onderzoek uitgevoerd. Hierbij is een nederzetting uit de late ijzertijd – Romeinse tijd aangetroffen.

In het natuurgebied Lionserpolder in Westergo troffen medewerkers van Natuurmonumenten op twee plekken handgevormde aardewerkscherven aan. Natuurmonumenten schakelde vervolgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in; de twee organisaties werken regelmatig samen om het cultuurhistorisch erfgoed in natuurgebieden veilig te stellen. In augustus 2016 voerde de Rijksdienst booronderzoek uit op de twee vindplaatsen Hoptille en Het Eiland. Het doel was om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard, diepteligging en verspreiding van de in de ondergrond aanwezige archeologische resten. Deze rapportage beschrijft de resultaten.

Met klei afgedekte nederzetting

Bij Hoptille bleek het niet te gaan om een archeologische vindplaats, maar een plek waar archeologisch materiaal samen met aangevoerde klei is gebruikt om een perceel op te hogen en een dijkje aan te leggen. Deze dijk dateert van voor 1844. Bij Het Eiland werden wel archeologische resten in situ aangetroffen. Het gaat om een met klei afgedekte nederzetting uit de late ijzertijd-Romeinse tijd. De conservering van de archeologische resten lijkt goed, maar voor een volledig beeld is verder onderzoek nodig.

Voor wie

Deze wetenschappelijke rapportage is voor archeologen, erfgoeddeskundigen en anderen die geïnteresseerd zijn in de archeologie van Friesland.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 246
Auteurs: H. Feiken & M. van der Heiden
ISBN/EAN: 9789057993015
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands