Kelmond-Beekerveld (gemeente Beek); erosieonderzoek in het kader van het TOPsites project

In Kelmond is onderzocht hoe snel erosie en nivellering de archeologische vindplaats aantast en welke maatregelen er nodig zijn om (verdere) schade te beperken.

Grond zonder vegetatie is gevoelig voor erosie. Ploegwerkzaamheden zorgen daarbij voor vervlakking en nivellering van reliëfverschillen. Dat dit schadelijk is voor archeologische vindplaatsen is bekend, maar detailinformatie over hoe snel de conditie van de archeologie achteruitgaat, is er niet. In het kader van het project TOPsites van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zijn vijf locaties geselecteerd voor onderzoek. Er is opzettelijk gekozen voor plekken waarvan de verwachting is dat erosie/nivellering zo sterk is, zodat ze kunnen worden gezien als worst-case scenario. In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) wordt verslag gedaan van een veldonderzoek uit 2012-2014 bij Beek in het buurtschap Kelmond.

Grasland

Voor het archeologische rijksmonument (monumentnummer 15046) in Kelmond worden een aantal aanbevelingen gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat er stevige erosie op delen van het terrein plaatsvindt. Omdat veel van de archeologische sporen direct onder de bouwvoor liggen, is de vindplaats zeer kwetsbaar. Als er dieper wordt geploegd dan de bouwvoor, brengt dat schade en informatieverlies met zich mee. Het verdient de voorkeur om het monument te gebruiken als grasland.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, aardwetenschappers, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 237
Auteurs: D.J. Huisman, J.W. de Kort, W. Derickx, M. van der Heiden, F. van Egmond, T. Reimann, J. Schoorl, M. van Soest, J. Wallinga
Redactie: D.J. Huisman & J.W. de Kort
ISBN/EAN: 9789057992742
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands