Karterend booronderzoek op het archeologisch rijksmonument 'de Terp' te Den Hoorn, gemeente Texel

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het in 2014 uitgevoerde karterende booronderzoek op de locatie van het rijksmonument ‘De Terp’.

Het doel van het booronderzoek was om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de in de ondergrond aanwezige archeologie. Hier gaan resten schuil van een nederzetting uit de midden-ijzertijd tot en met de Romeinse tijd. De omvang van het archeologische rijksmonument beslaat het gehele perceel en beperkt zich dus niet tot de delen waar het dekzand het hoogst is. Het is zeer goed mogelijk dat de vindplaats zich naar het zuiden toe doorzet. Hier is geen onderzoek naar verricht, maar de hoge zandrug, waar de vindplaats zich op concentreert, loopt richting het zuiden door.

Schade door egalisering

Een overtreding was de aanleiding van het onderzoek. Het perceel bleek zonder monumentenvergunning geëgaliseerd te zijn. In het kader van de handhaving Monumentenwet is de omvang van de schade vastgesteld. Op basis daarvan is een vergunningprocedure gestart om de oorspronkelijke staat van maaiveld te herstellen voordat het terrein als akkerland in gebruik kon worden genomen.

Voor wie

Dit rapport is bestemd voor archeologen, de gemeente Texel, provincie Noord-Holland en voor andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 235
Auteurs: M. van der Heiden, H. Feiken, I. Roorda & O. Brinkkemper
ISBN/EAN: 9789057992605
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands